image

Распоред полагања ванредних ученика-јануарски рок школске 2021/2022.год.

Распоред полагања ванредних ученика – новембарски рок школске 2021/2022.год.

Распоред полагања завршних и матурских испита у августовском року 2020/2021.

Распоред полагања поправних испита – август 2021

распоред полагања ванредних испита у августовском року школске 2020/2021.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.ГОД.

МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021- РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА, РАСПОРЕД У УЧИОНИЦАМА 

Обавештавамо вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја – информативног материјала, обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања. На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.

Позивамо родитеље и ученике да се информишу и смостално похађају обуке које су постављене на платформи.

Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде, накнадно ћемо вас информисати о његовом објављивању и пуштању у рад.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

 

Исказивање интересовања за вакцинацију- обавештење за запослене

Допуна упутства МПНТ 12.3.2021. год.

Распоред писаних провера знања- друго полугодиште 2020/2021.год.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ЈАНУАРСКОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.год.

Распоред писаних провера знања- прво полугодиште 2020/2021.год.

На основу одлуке Владе Републике Србије све средње школе образовно-васпитни рад остварују путем наставе на даљину од 30.11.2020. до 18.12.2020.год. када је крај првог полугодишта.

Дописи МПНТ- нове мере, упутство, домови

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Светска Здравствена Организација-видео материјал –Основне мере којих се треба придржавати у циљу заштите од вируса, Правилна употреба заштитних маски, Мере заштите од вируса на радном месту

ПРЕПОРУКЕ ЗА БЕЗБЕДАН ПОВРАТАК У ШКОЛУ- видео

Допис МПНТ- Почетак школске године

Распоред часова за школску 2020/2021.год.

Стручна упутства МПНТ за организацију наставе- допис за организовање наставе, стручно упутсво СШ, упутсво о мерама заштите ,закључак кризног штаба

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕОПХОДНИХ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЗАШТИТЕ И СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ У ТОКУ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ УСЛОВА РАДА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID 19-

УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ

Влада Републике Србије донела је одлуку да због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама. Привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину како би се остварило право ученика на образовање.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Промена образовно васпитног калндара рада- обавештење за наставнике, ученике и родитеље

Обавештење за школе,директоре,наставнике и стручне сараднике-натава на даљину

Обавештење за родитеље -настава на даљину

Додатна упутства настава на даљину– обавештење за професоре

Распоред обуке за учење на даљину-обавштење за професора

Додатна упуства за праћење и евидентирање напредовања ученика- обавештење за професоре

Обавештење за родитеље

Препорука за родитеље

Начин реаговања у случају дигиталног насиља

Корисни Линкови:

www.rasporednastave.gov.rs

www.rtsplaneta.rs

На основу дописа Министарства просвете , науке и технолошког развоја  од 10.3.2020.год. у функцији превенције ширења евентуалне инфекције Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ обавештава ученике  и запослене о здравственим препорукама: плакат о превентивним мерама истакнут на видним местима, прочитан је текст о начинима ширења вирусних инфекција на часу одељењског старешине, ученички парламент је одржао презентацију о хигијенским навикама у свим одељењима, чланови биолошке секције израдили су пано о вирусним инфекцијама