image

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА-ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2023/2024.ГОД: пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар. пекар-месар- руковалац пољопривредне технике

МАТУРСКИ ИСПИТ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2023

Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево и  предузеће за производњу и промет услуге „Кланица Дивци“ закључили су уговор о дуалном образовању уа 5 ученика образовног профила месар

Распоред полагања испита ванредних ученика- новембар 2023.год

Распоред писаних провера током првог полугодишта школске 2023/2024.год- пољопривредни техничар, техничар хортикултуре, ветеринарски техничар,прехрамбени техничар, пекар-месар-руковалац пољопривредне технике

Едукативна радионица за ученике и наставнике у организацији Института за крмно биље Крушевац

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА- ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 2022/2023.ГОД

 

 

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПИЛОТИРАЊА ДРЖАВНЕ МАТУРЕ

ТИМ ЗА ПРИПРЕМНУ ОБУКУ СПРОВОЂЕЊА МАТУРЕ

ТИМ РОДИТЕЉА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МАТУРЕ

ТИМ УЧЕНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МАТУРЕ 

ШКОЛСКА МАТУРСКА КОМИСИЈА

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА-СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ, МАТЕМАТИКА, БИОЛОГИЈА, ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, ДЕО СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Распоред писаних провера знања- друго полугодиште школске 2021/2022.год.

 

 

Обавештавамо вас да Национална платформа „Чувам те“, која представља прву националну платформу за превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији, почиње са радом.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је континуирано учествовало у процесу израде платформе и креирању садржаја – информативног материјала, обука за ученике, родитеље, запослене у установама образовања и васпитања. На Националној платформи „Чувам те“ налазе се и сегменти које се односе на информисање и едукацију. У оквиру сегмента информисања могу се пронаћи информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања у складу са званичним процедурама надлежних ресора. На платформи ће се континуирано објављивати едукативни материјали из области превенције и заштите од насиља, које ће припремати сарадници надлежних министарстава. Едукативни садржаји су намењени свим родитељима, наставницима и ученицима.

Позивамо родитеље и ученике да се информишу и смостално похађају обуке које су постављене на платформи.

Трећи део платформе који се односи на пријављивање насиља је у процесу израде, накнадно ћемо вас информисати о његовом објављивању и пуштању у рад.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

 

 

Допуна упутства МПНТ 12.3.2021. год.

Распоред писаних провера знања- друго полугодиште 2020/2021.год.

Распоред писаних провера знања- прво полугодиште 2020/2021.год.

На основу одлуке Владе Републике Србије све средње школе образовно-васпитни рад остварују путем наставе на даљину од 30.11.2020. до 18.12.2020.год. када је крај првог полугодишта.

Дописи МПНТ- нове мере, упутство, домови

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ COVID-19 У ШКОЛСКОЈ СРЕДИНИ

Светска Здравствена Организација-видео материјал –Основне мере којих се треба придржавати у циљу заштите од вируса, Правилна употреба заштитних маски, Мере заштите од вируса на радном месту

ПРЕПОРУКЕ ЗА БЕЗБЕДАН ПОВРАТАК У ШКОЛУ- видео

Допис МПНТ- Почетак школске године

Распоред часова за школску 2020/2021.год.

Стручна упутства МПНТ за организацију наставе- допис за организовање наставе, стручно упутсво СШ, упутсво о мерама заштите ,закључак кризног штаба

 

ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НЕОПХОДНИХ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ, ЗАШТИТЕ И СУЗБИЈАЊА ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ У ТОКУ НОРМАЛИЗАЦИЈЕ УСЛОВА РАДА ЗА ВРЕМЕ ЕПИДЕМИЈЕ COVID 19-

УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И ЗАПОСЛЕНИ

Влада Републике Србије донела је одлуку да због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама. Привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима, а Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину како би се остварило право ученика на образовање.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Промена образовно васпитног калндара рада- обавештење за наставнике, ученике и родитеље

Обавештење за школе,директоре,наставнике и стручне сараднике-натава на даљину

Обавештење за родитеље -настава на даљину

Додатна упутства настава на даљину– обавештење за професоре

Распоред обуке за учење на даљину-обавштење за професора

Додатна упуства за праћење и евидентирање напредовања ученика- обавештење за професоре

Обавештење за родитеље

Препорука за родитеље

Начин реаговања у случају дигиталног насиља

Корисни Линкови:

www.rasporednastave.gov.rs

www.rtsplaneta.rs

На основу дописа Министарства просвете , науке и технолошког развоја  од 10.3.2020.год. у функцији превенције ширења евентуалне инфекције Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ обавештава ученике  и запослене о здравственим препорукама: плакат о превентивним мерама истакнут на видним местима, прочитан је текст о начинима ширења вирусних инфекција на часу одељењског старешине, ученички парламент је одржао презентацију о хигијенским навикама у свим одељењима, чланови биолошке секције израдили су пано о вирусним инфекцијама