image

Узгој свиња на норвешки начин

„Узгој свиња на норвешки начин“ представљао је  пројекат од приоритетног значаја Министарства пољопривреде Републике Србије, а реализован је као донација Владе Краљевине Норвешке. Уз донаторска средства и сарадњу са норвешком владом, реализован је  пројекат са циљем унапређења свињарства у Србији. Паралелно су имплементиране 3 активности:

  • Школа свињарства за трансфер знања
  • Елитни узгој норвешког ландраса
  • Национална асоцијација за узгој свиња

Пројектни циљеви и задаци подразумевали су  интензивну сарадњу између Пољопривредне школе у Ваљеву, као носиоца пробног запата норвешког ландраса, школе свињарства и Пољпоривредне школе из Мушијена, Норвешка. Након што је школа добила материјална средства од Норвешке владе за адаптацију објекта за узгој свиња, 2007. године је у карантин Пољопривредне школе у Ваљеву стигло 30 назимица, чији је подмладак искључиво користи као приплодни материjал.

Регистрован произвођач алкохолних пића

Наша школа је регистрован произвођач алкохолних пића од стране Министарства пољопривреде.

Успех у производњи шљивовице најбољег квалитета уско је везан за сортимент, квалитет плодова, време и начин бербе, припрему плодова, начин ферментације комине, својства уређаја за дестилацију и буради, начин дозревања и старења пића. Управо у овом технолошком процесу обједињује се знање и стручност професора пољопривредне и прехрамбене струке.

При планирању подизања воћњака пажња се посветила да он буде на што сунчанијој експозицији, а земљиште доброг физичког и хемијског састава, уз пажљив одабир садног материјала и примену свих агротехничких и помотехничких мера, како би имали квалитетну сировину за производњу ракије. Након дестилације,узорак се контролише у енолошкој станици’Вршац”, а затим се ракија складишти у храстову бурад на три године. Када је процес готов у потпуности, ракија се флашира у боце чији смо дизајн и етикетирање самостално осмислили.

Пројекат сарадње пољопривредних школа

Заједно са још три пољопривредне школе у Србији, наша школа је током 2009.год.обухваћена пројектом „Отворени европски образовни систем средњег стручног образовања из области пољопривреде“

Учење финског језика, које се организовало у школи, било је  услов за укључивање у пројекат. Ученици треће године смера ветеринарски техничар имали су  могућност да се укључе у пројекат. Боравак је организовао Рурал Институт у фармерским породицама, у регији Централна Остроботнија, Финска.

Главни циљ овог пројекта био  је да четири пољопривредне школе у Србији са Финском као главним партнером, изграде Отворени образовни систем за средње стручно образовање и обука из области пољопривреде.

ЕУРОПЕА

Међу бројним задацима који стоје пред савременом школом је и повезивање са истим или сличним институцијама, ради размене и примене позитивних искустава, као и ширења простора ученицима, да се усавршавају и напредују у различитим областима. Међународна сарадња се од 2016. године реализује кроз укључивање Заједнице пољопривредних школа Србије у Удружење ЕУРОПЕ-а која представља удружење школа у области пољопривреде, производе и прераде хране на европском нивоу.  У мају 2016.године директор и помоћник директора су представљали нашу школу на генералној скупштини под називом „Храна и град“ у Ротердаму где је покренута иницијатива за сарадњу са пољопривредним школама Аустрије на предлог представнице ЕУРОПЕА Аустрија Елизабете Хонизберг. Руководство школе посетило је пет пољопривредних школа у Аустрији априла 2017.год. Даља сарадња са наведеним школама огледа се у  могућности мобилности наставника и ученика.

КАРДС

У оквиру Програма реформе средњег стручног образовања  Републике Србије који финансира Европска агенција за реконструкцију (КАРДС) у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолишког развоја расписан је конкурс за набавку опреме и наставник средстава. Циљ пројекта је набавка наставних  средстава  које треба да води ка већој мотивацији, инспирацији и бољој припремљености ученика за рад. На основу потреба за наставним средствима и разговора директора школе са кординатором пројекта Робертом Куком дефинисана је опрема која је испоручена током школске 2016/17.годинеа обухвата савремену механизацију, лабораторијску  и опрему за ветеринарску амбуланту.