image

У школској 2020/2021. години у Пољопривредној школи са домом ученика „Ваљево“ запослено је 113 радникa.

Управа школе:
Директор школе је дипл.инж. Милан Гајић, проф. механизације
Помоћник директора је Мирјана Јакић Вељић, проф. хемије.
Управник дома је дипл.ецц Зорица Бранковић, проф. рачунарства и инфорамтике
Организатор практичне наставе и руководилац школске економије дипл.инж. Милан Новаковић, проф.ратарства и повртарства

Програм образовно-васпитног рада реализује 58 професора теоретске и практичне наставе, 5 помоћних наставника, 3 стручна сарадника (педагог, психолог и библиотекар), 5 васпитача.

Настава се одвија у две смене и у потпуности је стручно заступљена. У школи ради  9 административних  радника и 27 помоћног и техничког особља.


Наставно особље у школској 2019/2020. години

директор
дипл.инж. Гајић Милан
проф. механизације
помоћник директора
Мирјана Јакић Вељић
проф. хемије
управник дома 
дипл.ецц. Зорица Бранковић,
проф. рачунарства и инфорамтике
организатор практичне наставе
дипл.инж. Милан Новаковић
проф.повртарства и ратарства
Драгојловић-Весић Весна педагог
Тања Николић психолог, библиотекар
Мирјана Станисављевић проф. српског језика и књижевности
Маријана Гоч проф. српског језика и књижевности
Наташа Бошковић проф. српског језика и књижевности
Ана Миљковић проф. српског језика и књижевности
Васиљевић Слободанка проф. енглеског језика
Марија Младеновић Ковачевић проф. енглеског језика
Марковић Весна проф. француског и латинског језика, библиотекар
Марина Обреновић проф.немачког језика
Татјана Шарчевић проф.математике
Јовановић Сања проф.математике
Милош Ристовски проф. математике
Јелена Живановић проф. рачунарства и информатике
Благоје Динчић проф. физике
Саша Атанасковић проф. физичког васпитања
Предраг Бранковић проф. физичког васпитања
Љиљана Игњатовић проф. физичког васпитања
Владимир Спасојевић проф.физичког васпитања
Ружица Теовановић Проф. социологије, устава и права грађана, грађанског васпитања
Стојан Јаковљевић вероучитељ
Александар Веселиновић проф.филозофије
Оливера Панић проф.историје
Виолета Петронијевић проф.географије, библиотекар
Тамара Пантић проф.ликовне културе
Милош Савић проф.музичке уметности
Милица Павић проф.биологије
Виолета Јосиповић проф.хемије
Бранка Андрић проф.хемије
Мирјана Јакић-Вељић проф.хемије
Ана Митровић групе предмета прехрамбене струке
Весна Котарац групе предмета прехрамбене струке
Горица Шеврт групе предмета прехрамбене струке
Гордана Јањић групе предмета прехрамбене струке
Радојка Марковић групе предмета прехрамбене струке
Бранка Николић групе предмета прехрамбене струке
Јадранка П. Гајић групе предмета прехрамбене струке
Марко Пајић проф. пољ. механизације
Слободан Ђурђевић проф. пољ. механизације
Милан Прокић проф. пољ. механизације
 Бранко Вићентијевић проф. агроекономских предмета
Јадранка M.Гајић проф. ратарства и повртарства
Александар Милутиновић проф. ратарства и повртарства
Нада Спасојевић проф. воћарства и виноградарства
Зорица Недељковић проф. воћарства и виноградарства
Весна Дроњак проф. групе предмета хортикултуре
Милица Лазић проф. групе предмета хортикултуре
Славица Јанковић проф. групе предмета ветеринарске струке
Светлана Радовановић проф. групе предмета ветеринарске струке
Марко Ракић проф. групе предмета ветеринарске струке
Ивана Дамњановић проф. групе предмета ветеринарске струке
Милена Јаковљевић проф. сточарства
Марко Стојановић проф. сточарства
Славко Ђурђевић проф.воћарства и виноградарства и практичне наставе
Никола Спасојевић проф.воћарства и практичне наставе
Ненад Живковић проф. обуке вожње трактора
Слађана Јовановић нас.практичне наставе
Марко Пешић наст. обуке вожње трактора
Јелена Илић васпитач у дому ученика
Светлана Биговић васпитач у дому ученика
Катарина Марковић васпитач у дому ученика
Небојша Милојковић васпитач у дому ученика
 Огњен Јовановић васпитач у дому ученика
Никола Вукосављевић помоћни наставник
Пантић Горан помоћни наставник
Крунић Милош помоћни наставник
Вучићевић Зоран помоћни наставник
Крунић Светлана помоћни наставник
 Ивана Ђукић  проф.енглеског језика
 Небојша Живковић  проф.практичне наставе

 

Ваннаставни радници школе

Алимпијевић Зорица секретар
мр Минић Снежана шеф рачуноводства
Бошковић Наташа aдмин.фин.сарадник
Пиргић Радмила aдмин.фин.радник
Ђурић Јованка aдмин.фин.радник
Шарчевић Ивана Референт за правне,кадровске и административне послове,техничар одржавања рачунара
Дамљановић Оливера набављач
Миливојевић Марко магационер у дому ученика
Лазар Крстић магационер
Пејатовић Михаило радник на одржавању машина
руковалац  пољ. машина
Ђурић Марко руковалац  пољ. машина
Ђуричић Витомир домар
Ђурић Дејан домар
Марковић Јордан кувар
Мирковић Данијела кувар
Грујичић Александар помоћни кувар
Илић Снежана помоћни кувар
Јаковљевић Јелена вешерка
Крунић Вера помоћни радник
Симеуновић Светлана помоћни радник
Радовановић Милена помоћни радник
Панић Љиљана помоћни радник
Пимић Добрина помоћни радник
Гајић Слађана помоћни радник
Светлана Обрадовић помоћни радник
Митровић Мирјана радник у школској радионици – узгајивач домаћих животиња
Ранковић Милорад радник у школској радионици – узгајивач домаћих животиња
Радојичић Марко радник у школској радионици – узгајивач домаћих животиња
Славица Јанковић радник у школској радионици – узгајивач домаћих животиња
Мирковић Бранка помоћни радник
Чуровић Славица помоћни радник
Пешић Милица помоћни радник
Богићевић Душан помоћни радник
Радовановић Горан радник обезбеђења
Ивановић Горан радник обезбеђења