image

За упис у Пољопривредну школу са домом ученика “Ваљево” могу конкурисати сви свршени ученици VIII разреда  који су положили завршни испит.
Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“ школске 2022/2023 уписује у први разред 6 одељења и то следеће образовне профиле:

СМЕР Број
одељења
Број ученика Степен стручности
Пољопривредни техничар 2 60 IV
Техничар хортикултуре 1 30 IV
Ветеринарски техничар 1 30 IV
Прехрамбени техничар 1 30 IV
Месар 1/2 15 ( 5 по дуалном моделу) III
Руковалац –механичар пољопривредне технике 1/2 15 III

Информатор

Пријаве  за смештај у ученички дом Пољопривредне школе са домом ученика “Ваљево” обављају се у терминима Конкурса   Министарства просвете, науке и технолошког развоја републике Србије.
Обавештења се могу добити у дому  или на телелефон: 014/240-881.