image

Ученик који стекне диплому пекара стиче знања у области технологије пекарства (производња хлеба, тестенина, свих врста финог пецива) оспособљен је за припремање и дозирање сировина (ручна припрема и додавање састојака, припрема маса за колаче и надева за пецива и управљање аутоматским уређајима). Такође је оспособљен за обраду теста и надгледање печења.

Практична настава у првом разреду један дан (теорија и вежбе), у другом и трећем разреду два дана у недељи: школској радионици –пекари и приватним пекарама

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити! Где?

  • Пекара
  • Трговина –продаја хлеба и пецива
  • Могућност отварања сопствене производње – пекаре

Наставити даље школовање! Где?

  • Високе школе – пољопривредне, прехрамбене, технолошке, васпитачке и …
  • Доквалификација – прехрамбени техничар
  • V степен (специјализација)