image

Литерарна секција

План и програм ове секције заснива се на неговању и активирању младих талената из области књижевног стваралаштва и њиховом усмеравању и афирмацији у јавности. Подстиче ученике да самостално стварају и проналазе свој песнички израз. Чланови секције јавно наступају  у школи и ван ње, учествују у организацији књижевних вечери и  на литерарним конкурсима.Најбољи радови се објављују у школском часопису.

Драмска секција

Часови ове ваннаставне активности подразумевају активан рад са ученицима: вежбање дикције, покрета, интонације, глуму, уживљавање у драмску ситуацију, са циљем што бољег извођења улога у драмским комадима који су предвиђени у оквиру секције.Ученици активно учествују на изради сценографије и кореографије за представе. Сваке школске године ученици изводе нови  комад премијерно  у Центру за културу, а предвиђено је учешће на различитим смотрама.

Рецитаторска секција

Рецитаторска секција окупља ученике заинтересоване за неговање језичке културе, усавршавање говорних способности, такмичење рецитатора, организовање песничких вечери и свих других културно-уметничких дешавања  у школи.

Фото секција

Окупља талентоване ученике за фотографију, усмерава и актуализује њихове способности и активности излажењем на терен, сликањем и праћењем свих збивања у школи, припремањем и постављањем информативних паноа…

Еколошка секција

Еколошка секција је основана са циљем   развијања еколошке свести , бриге о непосредном окружењу и развијање љубави према природи. Рад ове секције се одвија кроз уређјење дворишта, радног простора, одржавање и негу флоре,  предавања и учествовање у акцијама локалног и ширег карактера.

 

Калемарска секција

Рад ове секције се одвија кроз извођење вежби из калемарства. Сви чланови секције пролазе краћи курс калемарства, традиције која се преноси са генерације на генерацију, где је осим вредног рада потребно уложити много љубави и одрицања.

Библиотечка секција

Библиотечка секција је само једна од многих секција у школи и као таква попуњава слободно време оних ученика који воле библиотеку и рад у њој и који у библиотеци виде извор информација.
Библиотечка секција има значајну улогу у васпитању и образовању  ученика , јер навикава и оспособљава за самостални рад, развија љубав према књизи , негује колективизам, подстиче истраживачку  радозналост и индивидуалну креативност.. На тај начин, библиотека успешно врши своју образовно- васпитну  улогу, а преко тих облика рада постаје омиљено место ученика школе.
У циљу свестраног повезивања деце – читалаца са библиотеком, ширег задовољења њиховог интересовања и стваралачких иницијатива, библиотека организује разноврсне облике рада са ученицима.

Чланови библиотечке секције упознају  библиотеку  као информациони центар школе у коме се налазе не само конвенционални извори информација (књиге и часописи) вец и неконвенционални ( ЦД, ДВД и остали мултимедијални материјал). На тај начин ученици и наставници стичу увид у све изворе информација којима располаже школа , без обзира на облик презентовања садржаја и то ради стицања , продубљивања и проширивања својих знања.

Хемијска секција

Хемијска секција има за циљ подстицање ученика на научно-истраживачке активности у оквиру сопствених могућности. Кроз занимљиве реакције супстанци, приступачних и у свакодневном животу, експерименти побуђују интересовање ученика за промене у природи, развијајући креативност и критичко мишљење.Ученици образовног профила прехрамбени техничари  усхићени и зачуђени откривају тајне дешавања у епрувети док:боје пламен, саде силикатни врт, праве хемијски вулкан, слоновску пасту за зубе, ддугу у чаши, млечни пут, претварају воду у вино и ослободе духа из боце.

Ветеринарска секција

Ветеринарска секција почела је са радом у школској 2013/2014.год. Идеја за оснивање секције потекла је од ученика који су желели да прошире своја знања у области ветеринарске медицине: хипологија, кинологија, фелинологија, ефекти примене генетског инжењеринга, методе биолошког рата….Све ове области нашле су своје место на огласној табли и заинтересовале како ученике ветеринарске струке тако и ученике других образовних профила.

Спортске секције

Спортска секција  подразумева све спортске активности у школи, и као таква представља  једну од најпопуларнијих и најбројнијих секција.Ђаци наше школе на посебним часовима (секцијама) усавршавају своја спортска умећа из области кошарке, одбојке, рукомета, малог фудбала, стоног тениса, атлетике, истовремено развијајући и друге позитивне особине као што су другарство, фер-плеј, истрајност, борбеност, пожртвованост и др. Спортска секција се у нашој школи одвија у два нивоа и то: рад по секцијама у школи и учешће наших екипа на такмичењима на нивоу школе, општине и града, где постижемо добре резултате о чему сведоче бројна признања, дипломе и пехари.