image

Пољопривредни техничар је стручњак у области ратарства, повртарства, цвећарства, воћарства, виноградарства, заштите биља, сточарства и пољопривредне технике.

У овим областима најважнији послови су:

 • праћење и спровођење обраде земљишта, сетве;
 • нега и заштита биљака, убирање и танспорт производа;
 • производња семенског, воћног и лозног садног материјала;
 • праћење и спровођење технолошког процеса у сточарској производњи;

Практична настава у другом, трећем и четвртом разреду један дан у недељи на школској економији (у кругу школе). Блок практичне наставе на летњем распусту

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити ! Где?

 • Сопствено газдинство
 • Предузећа која се баве производњом и прометом пољопривредних производа
 • Пољопривредна апотека
 • Пољопривредна стручна и саветодавна служба
 • Приватни пластеник / стакленик

Наставити даље школовање! Где?

 • Пољопривредни факултет
 • Факултет ветеринарске медицине
 • Шумарски факултет
 • Факултет спорта и физичког васпитања
 • ПМФ-поједини смерови
 • Полицијска академија
 • Војна академија
 • Учитељски и други друштвени факултети

Високе школе: Пољопривредна, Економска, Педагошка , Шумарска…