image

Школске екскурзије су вишедневна ученичка путовања по Србији( I и II разред) и иностранству( III и IV разред) са циљем  посете природним, економским, културним, спортским одредиштима изван седишта школе у складу са васпитно-образовним циљевима и  задацима. Екскурзије се организују  и  реализују  током пролећа према позитивним критеријумима, добро осмишљено и комерцијално повољно.