image

Директор школе је дипл. инг. Милан Гајић. Од 1995. ради у Пољопривредној школи са домом ученика “Ваљево” најпре као професор, затим као организатор практичне наставе, руководилац школске економије и помоћник директора.

Визија наше школе је да се развије у модерну школску институцију познату по достигнућима свршених ученика и да се као равноправан партнер укључи у савремене образовне токове. Обједињавањем сопствених стручних, материјалних и ресурса из окружења. Пољопривредна школа са домом ученика “Ваљево“ задовољава потребе наших ученика, запослених, родитеља, локалних и социјалних партнера у целини. Основни задатак школе, као образовне установе, је образовање у области ратарства и повртарства, сточарства, заштите биља, хортикултуре, премена пољопривредне механизације, воћарства и виноградарства, ветерине и прехрамбене технологије компатибилно са трендовима образовања у свету, уз максимално и стално иновирање наставних садржаја.

Наша школа чува и негује традицију српске пољопривреде, али се развија као образовни центар за нове технологије у подручију аграра, Имамо традицију дужу од 119 година која нас обавезује на одговорност и изазов у раду и руковођењу школом.

Иако је свако време имало своје изазове и наметало изузетно значајне одлуке, последње године обележиле су бројне новине у изградњи и реконструкцији објеката школе, опремање кабинета и радионица, интезивирање производње на школској економији, као и подизање квалитета наставе у целини.

Било је неопходно школу прилагодити законским нормама и у довољној мери учинити атрактивном младима, а да притом школа задржи своју основну функцију, те да, зарад атрактивности не изгуби на квалитету наставе.

Стална унапређења

Почетком новог миленијума школа се укључује у ЦАРДС програм Европске Уније, где се настава изводи по  реформисаним наставним плановима и програмима.

Реформа  и унапређење услова рада били су основни задаци на почетку новог периода развоја у ком школа  добија на значају и у правом смислу речи постаје незаобилазни партнер друштва у активној бризи о будућим кадровима који ће радити и развијати изузетно значајну област – пољопривреду.

Напред наведени циљеви достижу се савременом организацијом и реализацијом наставе, активном улогом ученика у том процесу, уз коришћење наставне технологије примерене времену у коме живимо и достигнутом нивоу науке и технологије.

Све ово имало је за последицу повећање интересовања свршених основаца за упис у нашу школу, што је поуздан знак да смо на прави начин препознали тренутак и у складу са обавезом коју ствара традиција, свесни њеног значаја, радом на сопственом напретку одговорно дописали нове странице.Уверени смо да је то задатак оних који брину о оном што нам је најважније- о младима и њиховој будућности.

Данас је ово модерна образовна установа са домом ученика спремна да одговори свим захтевима модерног доба и образује стручњаке чије ће знање бити најбоља и једина препорука.