image

Техничар хортикултуре је стручњак у производњи, гајењу и неговању цвећа, украсног дрвећа и жбуња, изради цветних аранжмана, пројектовању и биодекорацији.

Најважнији послови су:

 • праћење и спровођење мера технолошког процеса у производњи цвећа , семена и садног материјала.
 • украшавање унутрашњих простора цветним аранжманима
 • пројектовање и уређивање зелених површина

Практична настава у другом и трећем и четвртом разреду један дан у недељи:
– на школској економији (у кругу школе и пластеницима).
– на парковским површинама школе
– најсавременијим пластеницима и цвећарама
– ботаничка башта лековитог биља

Блок настава на летњем распусту

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити! Где?

 • Сопствено газдинство
 • Пројектовање, подизање и одржавање зелених површина
 • Пољопривредна апотека
 • Продавница цвећа – цвећаре
 • Пољопривредна стручна и саветодавна служба
 • Комунална предузећа
 • Приватни пластеник / стакленик

Наставити даље школовање! Где?

 • Пољопривредни факултет
 • Шумарски факултет
 • Факултет спорта и физичке културе
 • Учитељски и други друштвени факултети
 • ПМФ – поједини смерови
 • Полицијска академија
 • Војна академија
 • Високе школе: Пољопривредна, Економска, Педагошка , Шумарска (Београд, Ваљево, Шабац, Ужице…)

Лепи паркови, травњаци, простори у цвећу на сваком месту, у сваком граду су заслуга техничара хортикултуре.