image

26.3.2021.год.

Предмет јавне набавке- осигурање

19.3.2021.год.

Предмет јавне набавке- материјали

10.3.2021.god

Предмет јавне набавке: горива и мазива, исправка 2.4.2021.

5.03.2021.

Предмет јавне набавке: набавка добара – житарице, готове смеше, премикси и компоненте за припрему концентроване сточне хране

Предмет јавне набавке: набавка добара – животне намирнице за исхрану ученика у Дому ученика и практичну наставу ученика

План јавних набавки 2021.год.

Одлука о додели одговора- Партија 1, Партија2 

Јавна набавка радова бр. 2/2020-  реализује се према спецификацијама и количини радова на изградњи објекта за практичну наставу ученика – радионица за биотехнологију у кругу школе-позив, конкурсна документација

Преговарачки поступак-обавештење, Конкурсна документација

Обавштење о закљученим уговорима- ЈН 01-2020 и ЈНМВ 03-2020

ЈНМВ 04/2020-Позив за подношење понуде,Конкурсна документација– осигурање-појашњење

24.4.2020 Одлуке о додели уговора- higijena muže, materijal za higijenu, kancelarijski materijal

19.03.2020. Одлуке о додели уговора

Месне прерађевине 1,2,3

Месо 1,2,3

Млеко 1,2,3

Риба 1,2,3

Роба широке потрошње 1,2

Смрзнуто 1,2,3

Воће и поврће 1,2,3,4

Обустављање поступка 1,2

ЈН 03/2020 Позив за подношење понуде,конкурсна документација – Материјали

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈНМВ 02/2020

Poziv za podnošenje ponude, konkursna dokumentacija– naftni derivati

Poziv za podnošenje ponude, konkursna dokumentacija-žitarice, premiksi

ЈН 01-2020 Позив за подношење понуде, Конкурсна документација– Животне намирнице

Одлука о обустави поступка 

ЈНМВ 08/2019- пластеници-позив,конкурсна документација, појашњење конкурсне документације

ЈНМВ 07-2019- екскурзија СЕверна Италија-позив, конкурсна документација

Обавештење о закљученим уговорима-партија 2-рачунарска опрема

Обавештење о закљученим уговорима

Одлука партија1-трактор , одлука партија2-рачунарска опрема

ЈНМВ 2/2019 Позив за подношење понуде, Конкурсна документација– опрема

Конкурсна документација-риба преговарачки поступак, обавештење 

Одлуке- 04/2019-осигурање, 05/2019 радна одећа и обућа

ОДЛУКЕ- партија 1,2,3,4,5, обустава партија 6,7,8,9,10

ЈНМВ 05/2019 Позив за подношење понуде, Конкурсна документација– радна одећа и обућа

ЈНМВ 04/2019 Позив за подношење понуде, Конкурсна документација– услуге осигурања

Одлука о додели уговора 02-2019 партија 1, партија 2

Одука о додели уговора ЈНМВ 01-2019

ЈНМВ 03/2019 Позив за подношење понуде, Конкурсна документација- Материјали

ЈНМВ 02/2019 Позив за подношење понуде, Конкусна докментација– нафтни деривати

ЈНМВ 01/2019 Позив за подношење понуде, Конкурсна документација- сточна храна

ЈНМВ 01-2019

Позив за подношење понуде, Конкурсна документација- животне намрнице I ,животне намирнице II 

 

 

 

 

———————————————

 

———————————————