image

Ветеринарски техничар обавља послове:

 • спровођења санитарне и зоохигијенске превентиве,
 • лечења стоке (пружање помоћи ветеринару при интервенцији ),
 • вештачког осемењавања,
 • вођења ветеринарске апотеке,
 • лабораторијске анализе.

Практична настава у другом, трећем и четвртом разреду један дан у недељи:
– у ветеринарским амбулантама
– на школској економији (у кругу школе).

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити! Где?

 • ветеринарске амбуланте, станице и институти
 • ветеринарске апотеке
 • ветеринарски заводи
 • фарме
 • Кланице (рад у лабораторији)

Наставити даље школовање! Где?

 • Факултет ветеринарске медицине
 • Пољопривредни факултет
 • Медицински факултет
 • Факултет спорта и физичког васпитања
 • ПМФ
 • Полицијска академија
 • Војна академија
 • Учитељски и други друштвени факултети
 • Све високе школе