image

У целом технолошком поступку пољопривредне производње остваривање већих приноса, бољег квалитета и веће економичности у великом делу зависи од разноврсне и квалитетне  механизације ,као и  њене правилне примене. У оквиру машинског парка постоји велики број пољопривредних машина тако да  ученици имају  могућност да се упознају са врстама машина, њиховим деловима, наменом и  начином управљања. Машинска и столарска радионица поседују неопходну опрему и алате за квалитетно одржавање технике.

 Наша школа располаже са :

 • Берач кукуруза –
 • Преса за ваљкасте бале
 • Вучени умотач бала са бочним подизним вилама
 • Фреза за унутарредну обраду у воћњацима и виноградима
 • Вучена „V“ тањирача
 • Подривач
 • Глатки троделни ношени ваљак
 • Садилица кромпира дворедна аутоматска
 • Садилица расада дворедна
 • Вадилица кромпира једноредна
 • Плуговима
 • Плуг за вађење садница
 • Вучени плуг риголер
 • Тањирачама
 • Дрљача
 • Сетвоспремач
 • Култиваторима међуредним
 • Трактор ИМТ 560
 • Трактор раковица 65
 • Трактор зетор 7340
 • Трактор раковица Р/65
 • Житни комбајн „лаверда
 • Житни комбајн ЗМАЈ
 • Силокобајн
 • Берач за кукуруз
 • Транспортер за кукуруз
 • Елеватор за бале и жито
 • Сејалица за окопавине
 • Сејалица за стрна жита
 • Расипачима минералног ђубрива
 • Приколица – растурач чврстог стајњака
 • Предњи тракторски утоваривач
 • Цистернама за осоку
 • Прскалицама
 • Атомизер
 • Приколицама
 • Виле за сено и сламу
 • Мотокултиваторима
 • расурачима и сакупљачима сена
 • Ротационим косачицама
 • Парковским косачицаама
 • Преса високог притиска
 • Тифон са топом и кишном рампом
 • Задњи крански утоваривач
 • Електрична сечка за сламу
 • Доставно возило Застава 101 поли
 • Путничко возило Шкода Октавија
 • Тарупима
 • Ротофреза
 • Пнеуматске маказе за резидбу воћа