image

Руковалац-механичар пољопривредне технике обавља послове:

  • припремања погонских, прикључних и самоходних пољопривредних машина (преглед техничке исправности) и техничко старање
  • руковање погонским, прикључним и самоходним пољопривредним машинама (руковање и подешавање комбајна, вожња и рад са трактором, руковање и опслуживање сложенијим агрегатима и машинама)
  • транспорт пољопривредних производа
  • одржавање и конзервирање погонских при-кључних и самоходних машина (поправка,чишћење, прање, одмашћивање, подмазивање и конзервирање пољ. машина)

Практична настава у првом разреду један дан а у другом и трећем разреду два дана у недељи на школској економији и машинској радионици

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад

Радити! Где?

  • Сервиси за пољопривредну механизацију
  • Пољопривредна добра
  • Пољопривредно газдинство

Наставити даље школовање! Где?

  • Високе школе природног и друштвеног смера
  • Доквалификација – IV степен – пољопривредни техничар