image

Прехрамбени техничар је стручњак који обавља послове:

 • испитивања намирница и воде: органолептичка, физичко-хемијска, радиолошка,
 • утврђивање микробиолошких својстава сировина, полупроизвода и производа.
 • припреме материјала и прибора за анализе (микробиолошке, биохемијске и хемијске)
 • процеса производње прехрамбених производа (анималних, кондиторских), конзервисање и врење
 • складиштења односно чувања готових производа

Практична настава :

 • Школска микробоиолошка и прехрамбена лабораторија
 • школским радионицама: Пекари, месари, млекари, за конзервисање воћа и поврћа, и дестилацију алкохола
 • Завод за заштиту здравља
 • Пивара

Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити! Где?

 • У лабораторијама предузећа која се баве производњом прехрамбених производа, затим воћем, поврћем и њиховим прерађевинама, месом и месним прерађевинама, млеком и млечним прерађевинама, производима од брашна, кондиторским производима, соковима.
 • Фабрикама воде
 • Пиварама
 • Дуванској индустрији

Наставити даље школовање! Где?

 • Пољопривредни факултет
 • Технолошки факултет
 • ПМФ
 • Факултет спорта и физичког васпитања
 • Полицијска академија
 • Војна академија
 • Учитељски и други друштвени факултети
 • Високе школе