image

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА- математика, српски језик и књижевност , страни језици, хемија, биологија и екологија, стручно веће друштвених наука, физичко васпитање и изабрани спорт,

предмети прехрамбене струке, предмети пољопривредне струке(хортикултура, механизација, биљна производња, сточарска производња), предмети ветеринарске струке

Школа, данас има око 550 ученика у 22 одељења, који се образују за занимања: пољопривредни техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар, техничар хортикултуре, пекар, месар , руковалац – механичар пољопривредне технике.

Настава се одвија у :

 • 4 учионица,
 • 2 специјализоване учионице (за хортикултуру и веронауку)
 • 9 кабинета (информатикe, микробиологија, прехрамбена технологија, страни језици, хемија, физика, сточарство и ветерина, ратарство и повртарство, механизацијe)
 • Школске радионице (за конзервисање воћа и поврћа, дестилацију алкохола, за производњу пекарских и посластичарских производа, за прераду млека и меса, машинскa и столарска).
 • Библиотека са читаоницом
 • Свечана сала
 • Сала за физичко васпитање и спортски терени на отвореном
 • Ботаничка башта лековитог биља
 • Школска економија

Кабинети су опремљени савременим наставним средствима и пружају велике могућности за квалитетну наставу. Настава се изводи кроз обавезне и изборне предмете и пружа могућност да се ученик определи за наставак школовања, или за запослење након завршетка средње школе. Повећан је број часова практичне наставе и вежби из стручних предмета чиме се обезбеђује потпуна оспособљеност за процес рада.

У нашој школи организују се многобројне манифестације,свечаности,промоције, стручни скупови,приредбе,културна дешавања, предавања за које је непходан адекватан простор. Школске 2012/2013. год. Започета је и завршена адаптација две учионице у школској згради Б у Свечану салу опремљену најсавременијом аудио и визуелном техником, адекватном расветом, као и одговарајућим подијумским простором-бином.

Свечана сала отворена је 24.септембра 2013. год. Када је промовисана Монографија и документарни филм о школи поводом обележавања Јубилеја 90 година живота и рада прве средње пољопривредне школе у Србији.

Практична настава се реализује према наставном плану и програму прописаном од стране Министарства просвете и спорта владе Републике Србије за све струке и за све образовне профиле. Циљ ове наставе је да ученици стекну знања, умећа и вештине у обављању послова и радних задатака, односно да вежбама, практичним радом и обуком у блоку се оспособе за савремену пољопривредну производњу и прераду хране повезивањем теорије и праксе.

 • Прехрамбена струка теоријску и практичну наставу реализује у кабинетима школе, школским радионицама у дому ученика
 • Ученици ветеринарске струке практичну наставу обављају на школској економији, у школској амбуланти и ветеринарским станицама
 • Економија школе пружа могућност за потпуну практичну обуку ученика смера пољопривредни техничар, техничар хортикултуре и руковалац-механичар пољопривредне технике.

Професионална пракса за пољопривредне техничаре, ветеринарске техничаре, техничаре хортикултуре и руковаоце-механичаре пољопривредне технике реализује се у периоду јун – јул – август, а ученици прехрамбене струке реализују блок наставу у току школске године.