image

Током практичне наставе  ученик  упознаје технологију припреме земљишта, начине производње воћних и лозних подлога, калем гранчица и виока и технологију производње воћних садница и лозних калемова и корењака уз примену одговарајућих агро- и помотехничких мера у различитим фазама производње садног материјала воћака и винове лозе,методама селекције и оплемењивања воћака и винове лозе, као и успешно организовање и вођење производног процеса у области воћарства и виноградарства.

Воћарска производња се одвија на површини од 5 ха и то:

 

Заснован је виноград на површини од 0,3ха . Од винских сората засађене су сорте вранац, прокупац и шардоне а од стоних мускат италија, демир капија, београдска рана, кардинал, београдска бесемена, кармен и ласта. Формирани су разлличити узгојни облици и то жупски, крајински, гијов једногуби, гијов двогуби, гијо пусаров, ројатска кордуница, казанављева, скљарова, мозерова, силвоз, амрела и нифинова кордуница.