image

Ученик који стекне диплому месара стиче знања у области технологије месарства (припрема и прерада производа од меса), оспособљен је за припремање и дозирање сировина (ручна припрема и додавање састојака, припрема меса и прерађевина од меса и управљање аутоматским уређајима).

Практична примена стеченог знања

– Практична настава у првом разреду један дан (теорија и вежбе), у другом и трећем разреду два дана у недељи: у кланицама, месарама и школској радионици-месари.
– Примењујете стечена знања и оспособљавате се за самосталан практичан рад.

Радити! Где?

  • Месара
  • Трговина- продаја меса и производа од меса
  • Могућност отварања сопствене производње – месаре

Наставити даље школовање! Где?

  • Више школе – пољопривредне, прехрамбене, технолошке, васпитачке и …
  • Доквалификација- прехрамбени техничар
  • V степен- специјализација