image

Циљ практичне наставе је стицање основних знања из области сточарске производње, упознавањем ученика са билошким карактеристикама појединих животињских врста, са основама технологије сточарске производње уз очување животне средине, основном сточарском терминологијом, зоотехничким појмовима, мерама и начином њиховог спровођења, као и основама одгајивања, исхране, селекције и репродукције домаћих животиња.

Свињарство

Производња је усмерена ка постизању велике продуктивности, тако да смо дугогодишњим селекцијским радом постигли високу плодност и мали утрошак хране,тако да је све већи интерес индивидуалних одгајивача да у својим запатима уврсте норвешки ландрас који се код нас гаји у чистој раси.

Говедарство

Обзиром да је говедарство економски најзначајнија грана сточарске производње, јер биолошке карактеристике преживара омогућавају прераду великих количина кабасте и грубе хране у високо вредне производе млеко и месо, у нашим савремено опремљеним објектима гаји се тип говечета за добијање млека сименталац и холштајн- фризиско.

Основно стадо крава се састоји од просечно 14 музних грла. Квалитет млека и евентуално присуство антибиотика се редовно контролише. Као резултат успешног рада и сарадње са А.Д.“Имлек“ наша фарма се налази у програму Глобал-ГАП као произвођач млека „екстра класе“ по највишим стандардима предвиђеним за извоз.

Овчарство

Стадо оваца витенберг је у изузетној кондицији што подврђују и многобројне награде на изложбама.

За производњу квалитетног подмлатка потребна је строга селекција, како код двиски тако и код младих овнова. За економичну производњу јагњећег меса битни параметри су висока плодност мајки и велики дневни прираст при доброј меснатости, што су уједно и наши приоритети при одабиру јагњади да даљи приплод. Остатак јагњади товимо за призводњу јагњећег меса. Како немачки стручњаци кажу, модерни Виртемберг не заостаје у производним карактеристикама у односу на товне расе у шта смо и сами могли да се уверимо.

Живинарство

Захваљујући биолошким карактеристикама живине (висока репродуктивна способност, брз пораст, кратак генерацијски интервал, висок степен искоришћавања хране) могуће је у кратком временском периоду добити производе високе вредности (месо, јаја). Процес узгоја живине је кавезни, а конзумна јаја се корите за исхрану ученика у дому или за продају трећим лицима.

Зоо врт

У школској 2013/14-години припремљен је простор за животиње у мини зоо врту: ламе, берберске овце, козе, јелени лопатари, коњ расе пони, различите врсте птица,. Успешна сарадња ЗОО врта Београд и наше школе омогућила је донацију великог броја животиња која доприноси подизању нивоа практичне настава сточарства и ветерине.

Коњички клуб „Весник“ из Ченеја поклонио је школи једног пастува полукрвне енглеске расе за потребе извођења наставе и обуке јахања.